Turn around

”Anbefalingen sker ud fra egne oplevelser i forbindelse med genopretning af en nødlidende mellemstor produktionsvirksomhed, hvor Gert Damsted har virket som ekstern konsulent og sparringspartner for ledelsen. Ved en lang række af initiativer, som er gennemført over en periode af den daglige ledelse med bistand og opfølgning fra Gert Damsted, er virksomheden vendt fra at være stærkt underskudsgivende til nu at give overskud ”

Torben Ploug
Statsautoriseret Revisor

PKF International, Revisorsamvirket

Alle virksomheder kan komme ind i en periode med vigende resultater i form af lavere salg og indtjening på bundlinjen. Har du brug for at få et andet perspektiv på mulighederne for at vende resultaterne i din virksomhed? Damsted &Co hjælper dig med at analysere, hvad der skal til for at vende din virksomhed, og hvor det derefter handler om at gennemføre de rigtige tiltag hurtigt og effektivt og få positive tal på bundlinjen. Vi har mere end 10 års erfaring med denne type opgaver og kan dokumenterer vores resultater

Den nødvendige analyse og diagnose skal stilles

Det kræver grundig analyse og forståelse af virksomhedens situation og problemstillinger for at stille den rigtige diagnose i et turnaround forløb, og dermed finde den rigtige vej til afgørende ændringer i virksomhedens formåen og resultater. Det er en stor hjælp at have de rigtige værktøjer til en dyb og grundig driftsanalyse, der identificerer, hvor udfordringerne ligger i virksomheden, og hvad den rigtige vej til at løse opgaverne skal være.

Hvad indebærer en turnaround, og hvordan håndteres den?

Det afgørende er, at virksomhedens bestyrelse og topledelse har en fælles holdning til, at der skal ”gøres noget”, fordi situationen er alvorlig, og at virksomheden skal igennem en forandringsfase.
Dette betyder, at organisationen samlet er mentalt klar til at deltage med en fælles indsats, der skal ændre virksomhedens præstationer på afgørende områder (og hvor der bliver taget beslutninger, der ikke nødvendigvis er populære blandt alle).
Et sådant samarbejde bygger på gensidig tillid og forståelse af den kritiske situation – i hele organisationen.
Fundamentet for fremdrift er at alle accepterer, at de forandringsprocesser der vedtages, er nødvendige at gennemføre for at forbedre virksomheden og igen skabe vækst, positiv bundlinje og nye investeringer på langt sigt. Samtidig er faktorer som ledelse, overblik, styring, fokusering og handling afgørende for, hvor hurtigt virksomheden kan vendes.

Hvad kan Damsted & Co tilbyde?

Vi kan være din vigtige sparringspartner, projektleder eller interim manager i at gennemføre en effektiv forandringsproces, i forbindelse med et turnaround forløb (fra problem til konsolideringsfasen) Vi kan hjælpe med et anderledes perspektiv på, hvad der skal til for at løse problemerne, og kan således være en hjælpende katalysator, ideskaber og problemknuser for virksomhedens ledelse og ansatte, der til dagligt sidder dybt nede i dagligdagens problemer. Vi har prøvet det før..!

Kontakt os for et uforpligtende møde.

Strategi Effektivis�r med lean Turn around Outsourcing Kurser
Gert Damsted
Dyrehavevej 40
5800 Nyborg
T. +45 65 31 88 02
M. +45 20 13 39 20
gert@damsted-co.dk