Forretningsudvikling og strategi

”Seminaret har umiddelbart efter betydet et stærkere sammenhold blandt medarbejderne samt et klarere overblik over de fremtidige indsatsområder. Damsted & co ledede dagen på en struktureret, professionel, men også inkluderende måde, hvor der var rum for den enkelte deltager til at ytre sig. Jeg medgiver Damsted & co min bedste anbefaling til lignende opgaver.”

Direktør Poul Erik Øhlenschlæger
Sterisol Danmark A/S

Øgede konkurrencefordele via fokus på egne kvaliteter

Gennem strategiseminaret får vi hurtigt defineret og sat fokus på netop jeres spids og kernekompetencer i virksomheden.

Langsigtede løsninger

Via en præcis forståelse af egne spidskompetencer kan din virksomhed med stor sikkerhed styre sin udvikling i den rigtige retning ved at prioritere de fundne indsatsområder og aktiviteter.

Udbyttet

Når strategiseminaret er gennemført, vil deltagerne i fællesskab have overblik over egne styrker, svagheder, muligheder og trusler. Der vil være opsat nye mål og udformet en handlingsplan der beskriver hvilke indsatser der skal igangsættes for at opnå de fastlagte mål.

Når din organisation har brug for at tilrettelægge eller planlægge sin fremtid, kan vi indgå som proceskonsulenter og hjælpe med at udvikle en præcis, realistisk, og inspirerende fremtidsplan.

Det er vores erfaring at dette foregår bedst ved at gennemføre et strategiseminar, hvor både ledere og medarbejdere indgår i arbejdet med at definere og planlægge strategien. Vigtigst er det dog at strategiplanen ender ud med en operationel handlingsplan, så alle ved hvad de efterfølgende skal igangsætte af aktiviteter for at nå de opsatte mål.

Hos Damsted & co gennemfører vi udviklingsprocessen på en måde så både ledere og medarbejdere oplever at blive inddraget, og inspireret til at komme med forslag og løsninger.

Som specialister på området vil vi bidrage med nye vinkler og modeller som der bruges som et kvalificeret input til beslutningsprocesserne.

Samtidig har vi erfaring med at holde strategiprocessen på sporet og sikre fremdrift.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Strategi Effektivis�r med lean Turn around Outsourcing Kurser
Gert Damsted
Dyrehavevej 40
5800 Nyborg
T. +45 65 31 88 02
M. +45 20 13 39 20
gert@damsted-co.dk