Effektivisér med lean

”Sammenfattende har implementeringen af LEAN processen medført en overbevisende reduktion af spild, en optimering af kapitalbindinger og en frigørelse af ressourcer til vækst, der har ført til en fordobling af virksomhedens omsætning og en flerdobling af indtjeningen i løbet af godt ét år”

Direktør Kim Bærentsen
V. Burcharth & Søn A/S

Alle taler om LEAN – men hvordan får du information om LEAN og hvordan kommer du i gang med at starte din virksomhed op med LEAN.

Damsted-co har implementeret LEAN i både danske og udenlandske virksomheder siden 2003. Vi har opbygget et solidt erfaringsgrundlag, ikke kun med undervisning, men også der hvor det bliver svært- ude i virksomhederne. Her skal teorien omsættes til praksis.

Kunne LEAN være noget for dig?

Damsted-co tilbyder et virksomhedstilpasset kursus på 1 dag, der giver dig viden om LEAN, samt et virksomhedstilpasset kursus på 3 dage der sætter dig i stand til at komme i gang med LEAN. Se under kurser.

Men vi tilbyder også et uforpligtende møde hvor du kan fortælle hvad det er du vil og gerne vil opnå. Så fortæller vi om Lean kunne være svaret for dig og din virksomhed. Se nogle af vores referencer.

Hvad er LEAN

Lean er en filosofi, hvor målet er at skabe en kultur blandt alle medarbejdere om hele tiden at gøre det bedre. Er LEAN svaret? Hvis spørgsmålet er effektivisering så Ja.

Lean er drevet af en vision om hele tiden at forbedre processen og dens præstation til at imødekomme markedets krav om hurtigere respons, prisreduktioner og kvalitet. Lean kan også betegnes som en ”LEAN rejse” uden ende, da LEAN processen målsættes år for år med fokus på hvilke forbedringer og resultater som der skal nås. LEAN skaber værdi uanset om der er tale om en produktions- service eller handelsvirksomhed.

Medarbejderne uddannes til at identificere spild, og det er den store forskel i forhold til traditionel tankegang, hvor det generelt er den enkelte leder ansvar at forbedre. Flere øjne ser bedre.

Kort fortalt er principperne bag Lean:

  • Specificer hvad der skaber værdi for kunden
  • Identificer værdistrømme og fjern de ikke værdiskabende aktiviteter dvs. spild
  • Skab flow omkring de arbejdsgange som skaber værdi
  • Producer kun det, som kunden ved sin efterspørgsel trækker gennem produktionen
  • Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer og fjernelse af spild (Kaizen)


Kontakt
os for en uforpligtende samtale.

Strategi Effektivis�r med lean Turn around Outsourcing Kurser
Gert Damsted
Dyrehavevej 40
5800 Nyborg
T. +45 65 31 88 02
M. +45 20 13 39 20
gert@damsted-co.dk